Hernia operatie – de verschillende hernia operatie technieken

Van de mensen met rugklachten heeft ongeveer vijf procent een hernia. Omdat tachtig procent van alle hernia’s binnen zes tot acht weken vanzelf genezen, wordt er bij voorkeur eerst niet geopereerd. Dit betekent dus dat lang niet iedere hernia geopereerd hoeft te worden. Hetzelfde geldt voor een stenose al dan niet in combinatie met een hernia. Ook die hoeft niet altijd geopereerd te worden.

Uit verschillende wetenschappelijke studies in het wereldwijd toonaangevende Journal ‘Spine’ blijkt, dat patiënten die na zes tot acht weken nog steeds klachten hebben en besluiten zich te laten opereren, er na twee en vier jaar in vergelijkend onderzoek statisch significant beter aan toe zijn dan patiënten die zich dan niet laten opereren.

Hernia behandeling met een operatie

 • Als uw hernia verwijderd moet worden, dan zijn er verschillende technieken, waaronder de endoscopische hernia operatie die wordt uitgevoerd door Iprenburg Herniakliniek. Wellicht kan uw huisarts u helpen de voor- en nadelen van de verschillende technieken op een rij te zetten en een keuze te maken. Helaas zijn niet alle huisartsen op de hoogte van iedere innovatie en daarmee misschien ook niet bekend met deze hoogstaande operatietechniek.
 • Als u kiest voor een operatie, dan wordt u in het algemeen niet eerder dan na zes weken en bij voorkeur niet later dan na zes maanden geopereerd. Als er sprake is van een verlamming of van een andere (relatieve) spoedindicatie, dan wordt vaak wel eerder geopereerd. Wanneer de operatie pas na zes maanden geopereerd wordt, dan worden vaak intraoperatief verklevingen van de hernia met zenuwweefsel vastgesteld. Dit kan leiden tot littekenweefsel en daardoor de operatie bemoeilijken.

U kunt een hernia via verschillende operatietechnieken laten verwijderen. Door de jaren heen zijn de technieken voor een hernia operatie sterk verbeterd. De resultaten zijn vaak beter dan wanneer er niet wordt behandeld. Hier vindt u alle gangbare hernia operatietechnieken op een rij.

Verduidelijking van de verschillende in methoden van een herniaoperatie

Om de verschillen tussen een herniaoperatie overzichtelijk weer te geven is er een onderscheid te maken in twee hoofdgroepen:

hernia operatie technieken oud en nieuw

Klassieke hernia operatie:
De klassieke hernia operatie is een operatie van achteren (dorsale toegang). Deze operaties vinden plaats onder volledige verdoving of met een ruggenprik (spinale anesthesie). U moet hiervoor opgenomen worden. De volgende technieken vallen onder de klassieke hernia operaties:

 • Klassieke ‘open hernia operatie’ of dorsale (van achteren) hernia operatie;
 • Microscopische hernia operatie;
 • Micro-endoscopische herniaoperatie (MED);
 • Micro-Tube hernia operatie (MTD).

Endoscopische hernia operatie:
De PTED operatie (TESSYS-techniek). Deze operatie gaat door het foramen. Dit is het gat aan weerszijden tussen de wervellichamen waar de zenuw doorheen loopt. U kunt deze operatie vergelijken met een kijkoperatie: de hernia wordt via een kleine sneetje (8 mm lang) in de zijkant van het lichaam verwijderd, altijd in dagbehandeling en onder locale verdoving (analgo-sedatie).

Hieronder worden de moderne endoscopische hernia operatie via de PTED techniek en de klassieke hernia operaties nader toegelicht.


Endoscopische hernia operatie

De techniek van deze operatie werd al in 1975 voor het eerst onafhankelijk van elkaar door Hijikata (Japan) en Kambin (USA) beschreven en gepubliceerd. Zij ontwikkelden een methode waarbij ze rechtstreeks de tussenwervelschijf in gingen. Dit wordt de zogenaamde ‘inside out methode’ genoemd. Deze methode is vervolgens in 1989 door Hoogland verder ontwikkeld. Hij verwijderde een klein stukje bot van de wervelboog waardoor rechtstreeks het wervelkanaal bereikt kon worden. Dit is de zogenaamde ‘intracanal methode’.

De PTED zoals die sinds 2004 in Iprenburg Herniakliniek wordt uitgevoerd

In Iprenburg Herniakliniek worden hernia’s verwijderd met de zogeheten PTED techniek. PTED staat voor Percutaan Transforminale Endoscopische Disectomie. We leggen het stapsgewijs aan u uit:

 • Percutaan betekent ‘door de huid heen‘.
 • Transforminale betekent ‘via het foramen‘. Het foramen is de opening tussen twee wervels aan de zijkant van het wervelkanaal waar de zenuw doorheen loopt.
 • Endoscopische betekent ‘met behulp van een endoscoop‘, Een endoscoop is een kijkbuis waarin een camera en een werkkanaal zit. Door dit werkkanaal van 3,7 mm dik wordt een instrument, meestal een paktangetje, ingebracht . De endoscoop maakt het mogelijk om in het wervelkanaal naar de hernia te kijken.
 • Discectomie betekent ‘verwijdering van de hernia‘.

De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving (met analgesie en sedatie) en wordt in dagbehandeling uitgevoerd. De operatie zoals die in Iprenburg Herniakliniek wordt uitgevoerd is de enige échte endoscopische herniaoperatie. Door een werkschacht van 7,5 mm en door een werkkanaal van 3,7 mm wordt onder endoscopisch zicht (met een camera) de hernia verwijderd.

Deze methode is inmiddels wereldwijd meer 100.000 keer uitgevoerd.

De PTED operatie is door de naamgever van Iprenburg Herniakliniek, orthopedisch chirurg Menno Iprenburg, in de periode van augustus 2004 tot en met oktober 2008 ruim 200 keer uitgevoerd in het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen. In onze kliniek zijn inmiddels meer dan 1850 patiënten behandeld (ijkdatum: begin 2014). Wij voeren deze endoscopische hernia operaties uit bij patiënten met een eerste hernia, maar ook bij patiënten die al eerder een hernia (recidief) hebben gehad. Bovendien opereren we ook Foraminale Stenosen. Deze vernauwing van het foramen is via een traditionele hernia operatie vrijwel niet te behandelen.

De endoscopische hernia operatie wordt door meer dan 500 rugchirurgen in meer dan 100 universiteits- en algemene ziekenhuizen en zelfstandig behandelcentra (ZBC) over de hele wereld uitgevoerd.

PTED

Afbeelding: De percutane transforaminale endoscopische verwijdering van een hernia

httpss://www.youtube.com/watch?v=FeCc26nTxT8

Klik hier en vul het diagnoseformulier in

Voordelen van de endoscopische hernia-operatie

De endoscopische hernia operatie (PTED) kent tal van voordelen ten opzichte van de tradiotionele hernia operaties.

 • Geen bloedingproblemen.
 • Minder complicaties (zoals zenuwletsel), trombose en infecties omdat de hernia operatie onder plaatselijke verdoving plaatsvindt. De patiënt kan dus aangeven wanneer er te dicht bij de zenuw wordt gekomen.
 • De operatie is ook mogelijk bij (zeer) zware patiënten.
 • Snellere revalidatie na de herniaoperatie.
 • Geen of minder instabiliteit en daardoor minder kans op littekenweefsel na de operatie.
 • Zeer geschikt bij een recidieve hernia waarbij de eerdere oepratie via de rug heeft plaatsgevonden. Omdat bij een endoscopische hernia operatie via de zij wordt geopereerd is er geen last van eerder littekenweefsel en dergelijke. Gevoelsmatig is het weer een eerste operatie.

 • Lokale verdoving met analgesie en sedatie. Dit is minder belastend en ook mogelijk bij patiënten met een slechte algemene conditie.
 • De ingreep vindt plaats in dagbehandeling: de patiënt verlaat zo’n twee uur na de hernia operatie weer lopend de kliniek;
 • Ook Foraminale Stenosen (zo’n 12% van alle hernia’s) kunnen via de PTED techniek verwijderd worden. Dit is met een traditionele hernia operatie niet goed mogelijk.
 • De herniaoperatie wordt bij Iprenburg Herniakliniek altijd door hetzelfde kleine vaste team met veel ervaring en toewijding uitgevoerd.

Klik hier en vul het diagnoseformulier in

De traditionele hernia operatie die van achteren via de rug wordt uitgevoerd (Dorsaal)

De klassieke ‘Open hernia operatie’

Deze wordt al dan niet door een mini-incisie en al dan niet met een loupe-bril uitgevoerd.

klassieke-open-herniaoperat

Afbeelding: De klassieke open herniaoperatie

De Microscopische herniaoperatie

De ‘microscopische hernia operatie’ vindt plaats door een incisie van ongeveer 30 mm. Deze operatie wordt tot nu toe nog beschouwd als de ‘Gouden Standaard’. Bij deze ingreep wordt de spier Musculus Multifidus (dit is de belangrijkste stabilisator van de rug) van de doornuitsteeksels (de ‘punten’ van de ruggengraat) losgemaakt en afgeschoven. Na het inzetten van een wondspreider wordt een microscoop boven de wond gebracht. Vervolgens wordt een stukje bot van de wervelboog verwijderd, samen met de bandverbinding tussen de boog en de daaronder liggende boog (ligamentum flavum). De uittredende zenuw en de ruggenmergzak (duraalzak) worden opzij gehouden en de hernia wordt verwijderd.

Het losmaken van de Musculus Multifidus spier veroorzaakt op grond van verschillende studies na een operatie vaker blijvende rugklachten. (Ruetten 2008, Kawaguchi 1994, 1996, 1998, Gejo 2000)

microscopische-operatie

Micro-endoscopische herniaoperatie (MED)

Deze manier van opereren wordt ten onrechte een endoscopische methode genoemd. De micro-‘endoscopische’ (of Medtronic Sofamor Danek) operatie wordt met een incisie van 18 – 20 mm in uw rug uitgevoerd. In de wond wordt een camera gehangen en de operatie wordt via een beeldscherm uitgevoerd. Het is feitelijk geen echte endoscopische operatie. Bij deze techniek is er wel sprake van een minimaal invasieve methode.

Van Dale, het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, vermeldt bij endoscoop: instrument met een holle kijkbuis om lichaamsholten e.d. van binnen te bekijken; ….scopie, onderzoek met een endoscoop

micro-endoscopische-opera

Micro-Tube herniaoperatie (MTD)

De ‘Micro-Tube methode’ (MTD) vindt niet plaats met een camera in de wond, maar met behulp van de microscoop. Deze methode is afgeleid van de micro-‘endoscopische’ ingreep. De hernia operatie vindt door een buisje/wondspreider plaats onder microscopische zicht en wordt in Nederland door veel neurochirurgen uitgevoerd.

Samenvattend: de voordelen van de endoscopische hernia operatie ten opzichte van klassieke methoden

 
Endoscopische Transforaminale herniaoperatie Herniaoperaties via de achterkant
Operatiewond is slechts 0,8 cm Wond is 3,0 cm of groter
De hernia operatie is onder plaatselijke verdoving (analgo sedatie) Operatie onder algehele narcose
Herstelperiode na operatie circa 3-6 weken Herstelperiode 6-12 weken
Het risico op beschadiging van spieren, zenuwen en banden bij endoscopische hernia operatie is bijna nihil Grotere kans op beschadigingen en rugklachten door instabiliteit wervelkolom en beschadiging van de M. Multifidus
Opnameduur endoscopische herniaoperatie: dezelfde dag naar huis Opnameduur: 1 tot meerdere dagen
Littekens worden omzeild en de vorming van nieuw littekenweefsel wordt voorkomen of tot een minimum beperkt De kans op littekenweefsel vorming (in min of meerdere mate) is 10 procent

Auteur: Menno Iprenburg

Klik hier en vul het diagnoseformulier in

Print Friendly, PDF & Email

Testimonials

 • "Australia to Veenhuizen, Netherlands, it was worth the long trip!"

  Rating: -35/10

  After a long history of back problems I always managed to ease the pain by moving around as much as possible. But in September 2015 I was in extreme pain in my right leg, this pain increased so much that…

  Read the story of Carla Schot

 • "I can walk and play golf again"

  Rating: 10/10

  In early October 2012, I underwent an endoscopic hernia operation, but I still had severe pain in my lower left leg afterwards. I took antidepressant tablets for the pain, 25mg three times a day. Dr. Iprenburg said the healing process will…

  Read the story of henny terlingen

 • "Three years now without symptoms"

  Rating: 10/10

  On November 4 2013, I was operated on by M. Iprenburg. I still had some symptoms afterwards. I’m a PE teacher. I could go back to work and perform any sport again without problems, even football and squash! I recommend this operation…

  Read the story of Marc Stoelinga

 • "My experience – MS patient"

  Rating: 10/10

  09-09-2015 On 4 June, I had surgery for a rather complicated condition. I suffer from multiple sclerosis (MS) and over the past year I’d been feeling even worse than I normally do. I visit my neurologist every six months to keep…

  Read the story of Hugo Eggerding

 • "Rebirth!"

  Rating: 10/10

  “Mum, I have a pain in my left leg,” I said as an innocent 15-year-old boy. “You’re growing up, boy!” said my mother – and, naive as I was, I believed her. Two weeks went by and I still had…

  Read the story of Achmed Al-Khaqani

 • "Beyond my wildest dreams"

  Rating: 10/10

  On Thursday, June 4th, I had an operation performed by Dr. Iprenburg in Veenhuizen. Now, five days post-surgery, I have no problem walking and moving. After three years of pain, various annoying pain treatments, two previous operations, swallowing pills and…

  Read the story of Susan Berkel

Independer.nl Customer satisfaction 9.2

Iprenburg Spine Clinic has carried out 5300 spinal surgeries, and more than 2800 of those were TESSYS procedures.
Read through the testimonials of our patients and check out the clinic’s reviews and ratings on Independer.