Wanneer moet een hernia geopereerd worden?

Deze pagina geeft antwoord op de vragen:

Wij krijgen regelmatig de vraag of iemand zich wel of niet aan een hernia moet laten opereren. Uiteraard verschilt dit van situatie tot situatie, maar we kunnen wel enkele algemene kaders schetsen. Wilt u weten of een endoscopische herniaoperatie door Iprenburg Herniakliniek in uw specifieke geval zinvol is, vult u dan vrijblijvend en kosteloos ons diagnoseformulier in.

Wat zijn redenen om u te laten opereren aan een hernia?

 1. Alleen bij een zogenaamd Caudasyndroom met blaas- en darmontledigingproblemen is het noodzakelijk om zo spoedig mogelijk, binnen enkele uren, te opereren;
 2. Bij alle andere hernia’s is het verstandig in ieder geval zes weken af te wachten of spontaan herstel optreedt. Tachtig procent van alle hernia’s worden namelijk binnen zes tot acht weken door het lichaam zelf opgelost. De restgroep van zo’n twintig procent die klachten blijft houden kan na zes tot acht weken geopereerd worden;
 3. Individuele redenen maken dat sommige patiënten zich binnen zes tot acht weken laten opereren. Bijvoorbeeld omdat u erg veel pijn heeft of aanzienlijk wordt belemmerd in uw privéleven of werk. Ook verlammingsverschijnselen kunnen een reden zijn om u te laten opereren.

Kiest u voor wel of niet opereren?

In Nederland wordt vaak nog gekozen voor niet opereren: door rust en tijd verdwijnt de hernia vanzelf. Dit wordt ook wel conservatief behandelen genoemd. Dit advies wordt gegeven op basis van een studie van Peul uit 2007 waarin geconcludeerd wordt dat er na een jaar geen verschil bestaat tussen geopereerde patiënten en conservatief behandelden. In deze studie wordt echter 39% van de patiënten in de controlegroep die niet zouden worden geopereerd, wel geopereerd.

Deze conclusie om in het eerste jaar niet te opereren is sindsdien in een aantal studies tegengesproken. Uit meerdere onderzoeken komt namelijk naar voren dat patiënten die geopereerd zijn aan een hernia er statistisch significant beter aan toe waren dan patiënten die conservatief zijn behandeld. Dit blijkt onder meer uit een studie van Weinstein in ‘Spine’ (het meest toonaangevende Journal ter wereld op het gebied van de rug- en herniachirurgie) uit december 2008 met een follow up van 4 jaar. Studies in hetzelfde Journal van Pearson  en anderen in 2008 en 2012 komen tot dezelfde conclusie.

Wat zijn redenen om eerder dan zes tot acht weken te opereren?

Zoals hierboven is aangegeven, is het in de meeste gevallen raadzaam om zes tot acht weken te wachten voordat er geopereerd wordt. In sommige gevallen is het echter verstandig om eerder te opereren. De drie belangrijkste redenen hiervoor zijn:

 1. Een parese: spierkrachtvermindering of volledige uitval van een spier (bijvoorbeeld een klapvoet);
 2. Ernstige pijn die met medicatie onvoldoende te onderdrukken is;
 3. Privéredenen  of beroepsmatige omstandigheden waardoor afwachten niet verstandig is;
 4. Wanneer er sprake is van het Caudasyndroom (geen controle over het urineren en of de ontlasting) moet er direct ingegrepen worden!

Kiest u bij een operatie voor de klassieke of de endoscopische herniaoperatie?

Iprenburg Herniakliniek is er samen met veel internationale collega’s (de techniek wordt wereldwijd in meer dan vijftig landen uitgevoerd) van overtuigd dat de endoscopische herniaoperatie volgens de PTED techniek de ‘Gouden Standaard’ van de toekomst is. Iprenburg Herniakliniek is als enige kliniek in Nederland supergespecialiseerd in deze ingreep en voert de endoscopische hernia operatie wekelijks op meerdere dagen uit. Deze operatietechniek is uitermate geschikt voor het verwijderen van vrijwel alle hernia’s en voor het verhelpen van een stenose, al dan niet in combinatie met hernia’s van het foramen.

Klik hier voor een vrijblijvend behandeladvies

Tot welk lichaamsgewicht kan geopereerd worden?

Omdat u bij een endoscopische operatie op uw zij ligt, is een lichaamsgewicht tot 135 kg geen probleem. Wanneer u zwaarder bent, dan is een operatie ook mogelijk; we bespreken tijdens het consult graag alle oplossingen met u.

Opereert Iprenburg Herniakliniek ook nekhernia’s?

Nee, wij zijn alleen gespecialiseerd in hernia’s of stenose van de lage rug (lendenwervelkolom). Nekhernia’s opereren we dus niet.

Opereert u ook L4-hernia’s?

Ja, wij opereren ook L4-hernia’s.

De lage rug (ofwel lumbale wervelkolom) bestaat uit vijf wervelniveaus. Dit zijn L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5 en L5-S1. De meeste hernia’s en/of stenosen (vernauwingen)  komen voor op de niveau’s L4-L5 en L5-S1. Deze hernia’s zijn bijzonder goed te opereren met de endoscopische PTED techniek. Dit geldt ook voor de minder vaak voorkomende niveaus L2-L3 en L3-L4. Hernia’s op het niveau L1-L2 komen zeer zelden voor. Deze zijn niet in dagbehandeling te opereren. De reden hiervoor is dat de nieren te dicht in het operatiegebied liggen.

Ik heb een chronische nekhernia tussen de C4 –C5 wervel. Is er toch een endoscopische herniaoperatie mogelijk?

Een endoscopische operatie van een nekhernia is niet mogelijk bij Iprenburg Herniakliniek. In het buitenland worden deze procedures soms wel uitgevoerd.

Is een operatie door Iprenburg Herniakliniek voor mij zinvol?

Om u snel en efficient te kunnen helpen, vragen wij u om ons diagnoseformulier in te vullen en ons een recent MRI-verslag (maximaal zes maanden oud) toe te sturen. Dit vraagt maximaal tien minuten van uw tijd. Houdt u er rekening mee dat zónder radiologisch verslag van de MRI wij u geen advies kunnen geven.

U ontvangt vervolgens binnen enkele werkdagen kostenloos en vrijblijvend een voorlopige diagnose en (onder voorbehoud) een behandelingsadvies. We kunnen hiermee dus ook beoordelen of een bezoek aan Iprenburg Herniakliniek voor u zinvol is.

Wanneer u op basis van het voorlopige behandeladvies gezien wilt worden door een specialist van Iprenburg Herniakliniek dan kunt u contact opnemen met onze kliniek. We maken dan op korte termijn een afspraak met u voor een uitvoerig neurologisch en orthopedisch onderzoek. Op basis hiervan en een nauwkeurige bestudering van uw MRI stellen we een definitieve diagnose.  Mocht u een hernia hebben die via de PTED techniek kan worden verholpen, dan kan de operatie altijd snel plaatsvinden. U heeft in principe geen verwijzing van uw huisarts nodig voor een consult.

Klik hier voor een vrijblijvend behandeladvies

Print Friendly, PDF & Email

Testimonials

 • "Australia to Veenhuizen, Netherlands, it was worth the long trip!"

  Rating: -35/10

  After a long history of back problems I always managed to ease the pain by moving around as much as possible. But in September 2015 I was in extreme pain in my right leg, this pain increased so much that…

  Read the story of Carla Schot

 • "I can walk and play golf again"

  Rating: 10/10

  In early October 2012, I underwent an endoscopic hernia operation, but I still had severe pain in my lower left leg afterwards. I took antidepressant tablets for the pain, 25mg three times a day. Dr. Iprenburg said the healing process will…

  Read the story of henny terlingen

 • "Three years now without symptoms"

  Rating: 10/10

  On November 4 2013, I was operated on by M. Iprenburg. I still had some symptoms afterwards. I’m a PE teacher. I could go back to work and perform any sport again without problems, even football and squash! I recommend this operation…

  Read the story of Marc Stoelinga

 • "My experience – MS patient"

  Rating: 10/10

  09-09-2015 On 4 June, I had surgery for a rather complicated condition. I suffer from multiple sclerosis (MS) and over the past year I’d been feeling even worse than I normally do. I visit my neurologist every six months to keep…

  Read the story of Hugo Eggerding

 • "Rebirth!"

  Rating: 10/10

  “Mum, I have a pain in my left leg,” I said as an innocent 15-year-old boy. “You’re growing up, boy!” said my mother – and, naive as I was, I believed her. Two weeks went by and I still had…

  Read the story of Achmed Al-Khaqani

 • "Beyond my wildest dreams"

  Rating: 10/10

  On Thursday, June 4th, I had an operation performed by Dr. Iprenburg in Veenhuizen. Now, five days post-surgery, I have no problem walking and moving. After three years of pain, various annoying pain treatments, two previous operations, swallowing pills and…

  Read the story of Susan Berkel

Independer.nl Customer satisfaction 9.2

Iprenburg Spine Clinic has carried out 5300 spinal surgeries, and more than 2800 of those were TESSYS procedures.
Read through the testimonials of our patients and check out the clinic’s reviews and ratings on Independer.